Mơ thấy bàn cờ, Chiêm bao thấy bàn cờ đánh con gì

Mơ thấy bàn cờ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bàn cờ 14, 54, 74, 94

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đốt làng 16, 21, 28
hồn quỷ 95, 48
xây nhà 14, 16
lợn trắng 74, 79
đền cổ 46, 66
cá to nhỏ 09
chứa bạc 52, 57, 63
chèo nóc nhà 48, 98
thi thố 00, 62
ném vào ma 65, 66