Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt cá ở suối 45, 54
con sáo 94
cây nở hoa 43, 61, 16
cua bể 05, 46, 65
mất xe đạp lại tìm thấy được 28, 13, 61
ma đuổi 33, 34, 35
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
tủ lạnh 24
người tàn tật 93, 91
áo bay 40, 45