Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khó đẻ 91, 96, 19
rắn đất 38, 78
dạy võ 56, 06
cá sấu 89, 58
y tá 21, 87
đại 08
được thưởng 82, 62
con trai đầu lòng 79
xây bể nước 21, 26, 32
nhặt được vàng 00, 01, 10