Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mầu vàng 10
miệng 18, 81, 85
chim bồ câu 67, 77
xe ngựa 15, 52, 92
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
con đĩ 01, 24, 26
nhiều hũ nước đái 96, 69
cái tích 93
cây to 33, 38, 61, 76