Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái mả 30, 70, 40, 90
xe hơi 82, 92
quả bàng 31, 32
đi xa đánh nhau 93, 39
khó đẻ 91, 96, 19
áo bu dông 08, 06, 56
đôi giầy ba ta 02, 03
bướm 23
rổ trứng 70, 30
chấy đầy đầu 57, 59