Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người con gái cười 00, 03
rắn xanh lục 64,27,75
xây bể nước 21, 26, 32
kỳ lân 65, 78
tình báo 30
con tin 85, 97
cái xích 79, 82
thấy treo cổ nhiều người 86
nắng 52, 72, 29, 92
con ở 25, 65, 71, 76