Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79
quan tài 06, 56, 26
đứng trên mái nhà 64, 46
con tôm 71, 31
thằng ngốc 29, 90
tử hình sống lại 48, 51, 71
ăn thịt mèo 19, 91
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
56
bàn ăn dọn sạch 42, 46