Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống máu 19, 64, 69
cây to 33, 38, 61, 76
cá trê 43
Đi chùa 90,32
nhà dột 05, 09
hiện rõ hình 96, 46
tàu thủy cháy 83, 38
nhiều ghế 44, 84
sao băng 33, 38
cá cảnh 40