Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ba ba 76
ăn mày 01
vợ vá quần áo 07, 70
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
bắt cua 67, 89
thóc 34, 74
tiên 47
đi làm 01, 21, 26
dương vật 21, 12, 51
buộc mắc dây 41, 46