Mơ thấy bà vãi, Chiêm bao thấy bà vãi đánh con gì

Mơ thấy bà vãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà vãi 36, 76

Giải mã giấc mơ thấy bà vãi

- Chiêm bao thấy bà vãi vào khất thực nhà mình là điềm may mắn đến.

- Thấy mình tặng thức ăn cho bà vãi đi khất thực là có tài lộc.

Bạn nên đánh cặp số: 36, 76, nếu bạn mơ thấy bà vãi.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
hai thằng ăn cắp 26, 62
quả trên cây 84, 48
quần áo 06, 09
nước chảy 35, 45, 65
người khác trúng số 86, 68
mua bán 25, 28
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
mình bắn súng lục 61
ngủ lang 96, 86