Mơ thấy bà vãi, Chiêm bao thấy bà vãi đánh con gì

Mơ thấy bà vãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà vãi 36, 76

Giải mã giấc mơ thấy bà vãi

- Chiêm bao thấy bà vãi vào khất thực nhà mình là điềm may mắn đến.

- Thấy mình tặng thức ăn cho bà vãi đi khất thực là có tài lộc.

Bạn nên đánh cặp số: 36, 76, nếu bạn mơ thấy bà vãi.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả xoài 26, 60
nắng 52, 72, 29, 92
thỏ con 38, 78
gà trống 55, 57
mỏ vàng dưới sông 88, 89
con tầu 42, 82
áo vét 95, 54, 59
bổ củi 83
đi lang thang 92, 29
cuốc xẻng 65, 54