Mơ thấy bà chúa, Chiêm bao thấy bà chúa đánh con gì

Mơ thấy bà chúa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98

Giải mã giấc mơ thấy bà chửa

- Mơ thấy mình chửa (có thai) là điềm hạnh phúc.

Chiêm bao thấy bà chửa là có sự vui vẻ trong gia đình.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy bà chửa: 09, 29, 39

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53
hai con chó 96, 64
rắn vào nhà 22, 26, 30
cây cảnh trong nhà 06
ăn chay 86, 85
mình chết 68, 78
bị vây đuổi 38, 83
mặt nạ 30, 35, 32
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
lội ao vớt bèo 08, 18