Mơ thấy bà chúa, Chiêm bao thấy bà chúa đánh con gì

Mơ thấy bà chúa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98

Giải mã giấc mơ thấy bà chửa

- Mơ thấy mình chửa (có thai) là điềm hạnh phúc.

Chiêm bao thấy bà chửa là có sự vui vẻ trong gia đình.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy bà chửa: 09, 29, 39

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
cứu hỏa 08, 80
áo con phụ nữ 00, 02
thaất vọng 12, 71, 64
cánh cửa cũ 44, 94
ăn khoai 75, 85, 58
cái thuổng 94, 96
khăn màu hồng 04, 24
Trứng 80,93
sổ điểm 30, 35