Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bằng bạc 02
tin mừng ở xa 12, 02
mất ô tô 52, 28
chỗ kín đàn ông 01, 21
leo trèo bờ suối 89
ăn củ đậu 38, 39
mèo nhà 81, 18
buồng cau 71, 17
thuốc lá 08, 85
cơ may 79, 38