Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bị bệnh 58, 80, 85
sông 06, 01
xe ba gác 07, 87
sửa lại hố xí 79, 70
cá to nhỏ 09
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
bông súng 24, 58
bị trấn lột 84, 85
rắn màu đen 32, 72
đi đánh được cá 76