Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người mình yêu 46, 47, 87
thua bạc 52
lai gái 14, 41
con chuột nhà 17, 49
con đỉa 05, 14, 45,43
giao xe cho con 69
rắn bơi 21, 82
nhà trẻ 27, 37
dây xích 41, 46, 61
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67