Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn trâu 31, 51
làm nhà hộ bạn 07, 19
con hổ 17 - 71
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
mưa bão 29, 69
đánh nhau ném lựu đạn 67
chung đề 26, 36, 76
mơ thấy bà 42, 27, 51
tai nạn ôtô 69, 54
cá rô 20, 40, 82