Mơ thấy ăn thịt người, Chiêm bao thấy ăn thịt người đánh con gì

Mơ thấy ăn thịt người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ăn thịt người 83, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trộm cắp 05, 45, 85
giếng nước 29, 92
con dòi 57
quan tài mở nắp 31, 36
ông trời 37
chết sống lại 34, 39
dao xây 16, 61
đi xem bói 78
màu trắng 02
bị con gái bắt nạt 65, 07