KQXSMT - XSMT - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 28/10/2016

Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận
Vĩnh Long

KQXSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 28/10/2016 click

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
70
81
G7
901
249
G6
3739
4162
1831
5288
0743
8575
G5
5848
3179
G4
26319
85937
88083
02878
05508
91465
81727
09466
81941
27980
88212
22975
00898
15795
G3
89589
69860
32157
65827
G2
19026
50749
G1
93400
67267
ĐB
21670
45008

Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 8012 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Gia Lai, Soạn: VIP GL gửi 8512 (5000d)

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,1,8 8
1 9 2
2 6,7 7
3 1,7,9
4 8 1,3,9,9
5 7
6 0,2,5 6,7
7 0,0,8 5,5,9
8 3,9 0,1,8
9 5,8

KQXSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 27/10/2016 click

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
G8
59
48
37
G7
763
831
572
G6
8929
3864
7208
8983
0214
7041
8342
1680
4784
G5
6659
5162
1364
G4
29228
63838
02542
74054
81796
75785
54231
10597
31380
06060
80376
04744
22419
68637
89758
66051
11166
43728
01940
44813
28683
G3
53580
12951
70457
59089
79151
14603
G2
50435
63465
43156
G1
32470
39118
28154
ĐB
41080
67020
05890

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 8012 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Bình Định, Soạn: VIP BDI gửi 8512 (5000d)

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8 3
1 4,8,9 3
2 8,9 0 8
3 1,5,8 1,7 7
4 2 1,4,8 0,2
5 1,4,9,9 7 1,1,4,6,8
6 3,4 0,2,5 4,6
7 0 6 2
8 0,0,5 0,3,9 0,3,4
9 6 7 0

KQXSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/10/2016 click

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
70
20
G7
899
831
G6
6591
8511
8288
7922
9877
0581
G5
0691
0750
G4
28302
35048
31092
40528
90199
83525
31594
10391
74782
94636
48668
17968
69707
52321
G3
96155
82064
22428
15922
G2
11964
96748
G1
62186
03837
ĐB
28120
89336

Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 8012 (500d)

Lấy số đẹp xổ số Đà Nẵng, Soạn: VIP DNG gửi 8512 (5000d)

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 7
1 1
2 0,5,8 0,1,2,2,8
3 1,6,6,7
4 8 8
5 5 0
6 4,4 8,8
7 0 7
8 6,8 1,2
9 1,1,2,4,9,9 1
Loading...